štvrtok 5. novembra 2009

Billboardy na zamyslenie

Billboardy k voľbám do VÚC sú všade.


"Viac kultúry - menej drog pre deti v Petržalke."

Nie náhodou žiadne drogy pre deti v Petržalke? Či schválime novú funkciu verejného dealera pre deti a mládež?


"Dobrý záhradník presadí všetko."

Mňa rodičia vždy učili, že dobrý záhradník pohnojí všetko.


"Náš župan, Pavol Frešo"

Keby som si po každej sprche hodil na seba Freša, ehm, no neviem si to predstaviť. Myslím, že sa dal aj lepší slogan do VÚC vymyslieť.


A na záver už len perla.

"Sľubovať občanom to, čo chcú počuť, je jednoduché. To nerobím!" S podtitulom "Som otvorený kandidát."

Áno, otvorený vieme komu. Voldemortovi.

nedeľa 1. novembra 2009

Kniha

Prásk, a prvá padla.


Prásk, a druhá padla.


Tresk, tretia, štvrtá padla.


Muchy padali ako v boji.


Reed s dákou staršou knižkou v ruke je neúprosný.


Prásk, ôsma mucha padla.


No až po boji sme si všimli, že knižka názov mala.


"Milovník a priateľ zvierat".